สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ใส่ใจอาหารที่จะถวาย ลดหวาน มัน เค็ม คนใส่ได้บุญ พระสงฆ์สุขภาพดี

ใส่ใจอาหารที่จะถวาย ลดหวาน มัน เค็ม ????????????

คนใส่ได้บุญ พระสงฆ์สุขภาพดี ????????

.

.

???? สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ขอประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์การใส่บาตร สร้างบุญ ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค NCDs

????????

4 โรค NCDs ที่คุกคามสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร ที่พบว่าป่วยมากที่สุด คือ‼️

1.เบาหวาน

2.ความดันโลหิตสูง

3.ไขมันในเลือดสูง

4.หัวใจขาดเลือด

สร้างสุข สร้างบุญ ????????

ที่มา : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ #สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี #โรคNCDs #โรคไม่ติดต่อ #ภัยสุขภาพ #พระสงฆ์ #ใส่บาตรสร้างบุญ #แชร์บอกต่อ

????สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่...

???? Facebook สคร.5 ราชบุรี กรมควบคุมโรค : https://www.facebook.com/dpc5.ddc/

???? youtube DPC.5 CHANNEL : https://youtube.com/@dpc.5channel

???? TikTok DPC.5 CHANNEL : https://www.tiktok.com/@dpc5channel


ข่าวสารอื่นๆ