สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการ เพื่อมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1300

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ