สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

รู้ก่อนปลอดภัยก่อน

???? รู้ก่อนปลอดภัยก่อน ????

????????????ผู้สูงอายุ หากอยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือที่มีความแออัด

ควรป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด "สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ" ????????

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage

????กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#กองโรคติดต่อทั่วไป

#กรมควบคุมโรค

#แชร์บอกต่อ

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความพูดว่า


ข่าวสารอื่นๆ