สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ยุงลายตัวร้าย หน้าฝน

ยุงลายตัวร้าย ‼️ หน้าฝน⛈

ปิด ปรับ เปลี่ยน จัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

**********************

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage

???? กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

???? รู้ทันโรคแมลง

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#ไข้เลือดออก #ป้องกันไข้เลือดออก

#เตือนภัยหน้าฝน #โรคที่มากับฝน

#รู้ทันโรคแมลง

#กรมควบคุมโรค

#แชร์บอกต่อ

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า

 


ข่าวสารอื่นๆ