สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

กลุ่มเสี่ยง 608 กลุ่มเปราะบาง หากติดเชื้อโควิด 19 อาจจะมีอาการรุนแรง หรือเสียชีวิติได้

⚠️กลุ่มเสี่ยง 608 กลุ่มเปราะบาง

หากติดเชื้อโควิด 19 อาจจะมีอาการรุนแรง หรือเสียชีวิติได้

????การป้องกัน /รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล /ล้างมือบ่อยๆ /สวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ

#หากมีอาการคล้ายหวัดให้ตรวจ Atk ที่บ้าน ถ้าผลเป็นบวก สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่เชื้อ หากเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการดูแลที่เหมาะสม

#กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ #สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี #โควิด19 #กลุ่ม608 #ภัยสุขภาพ #ป้องกันโรค #แชร์บอกต่อ

????สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่...

???? Facebook สคร.5 ราชบุรี กรมควบคุมโรค : https://www.facebook.com/dpc5.ddc/

???? youtube DPC.5 CHANNEL : https://youtube.com/@dpc.5channel

???? TikTok DPC.5 CHANNEL : https://www.tiktok.com/@dpc5channel

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า


ข่าวสารอื่นๆ