สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

หญิงตั้งครรภ์ ควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไอกรน

หญิงตั้งครรภ์ ควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไอกรน

⚠️⚠️โรคไอกรน คือ โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ มีอาการ ไอรุนแรง ในเด็กเล็กอาจมีอาการไอเป็นชุด ๆ ทำให้หายใจไม่ทันจนเกิดภาวะขาดออกซิเจน อาจหยุดหายใจจบเสียชีวิตได้

????แนะนำให้วัคซีนไอกรน (aP) 1 เข็มทุกการตั้งครรภ์

****************************

อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ กดติดตามได้ที่ Facebook Fanpage

กดดู รู้โรค by กรมควบคุมโรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร

เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก

???? https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH

#กระทรวงสาธารณสุข

#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

#กรมควบคุมโรค

#แชร์บอกต่อ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ลิงลม และ ข้อความพูดว่า


ข่าวสารอื่นๆ