สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เรื่อง รับย้าย หรือรับโอน ข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1337

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ