สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ใส่หมวกกันน็อค ป้องกันสมองไหล

ใส่หมวกกันน็อค ป้องกันสมองไหล ⛑????✅

???? ด้วยความห่วงใย จากกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ????

ที่มา : กองป้องกันการบาดเจ็บ

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

 


ข่าวสารอื่นๆ