สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

อย่าลืม! สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุก 7 วัน

ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ทำให้มีน้ำขังตามแหล่งต่างๆ เช่น ยางรถยนต์เก่า จานรองกระถางต้นไม้ ภาชนะที่ไม่ได้ใช้ กองขยะหรือถังขยะที่ไม่มีฝาปิด อาจทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้

-

อย่าลืม! สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทุก 7 วัน

เพื่อลดจำนวนยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

#ไข้เลือดออก

#โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

#ไข้ปวดข้อยุงลาย

#ไข้เลือดออกระบาด

#เตือนภัยหน้าฝน

#กรมควบคุมโรค

#รู้ทันโรคแมลง

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 


ข่าวสารอื่นๆ