สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

สคร.5 ราชบุรี ร่วมพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

นายแพทย์พราน ไพรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี

 


ข่าวสารอื่นๆ