สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
181163-2
18 พฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563
2564
-
-
1393200
-
34
2563
สคร.6 ชลบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
181163-2
-

ตามประกาศ สามารถเสนอแนะและวิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 18-24 พฤจิกายน 2563

ได้ทางช่องทาง it.dpc3@gmail.com

รายละเอียดตามเอกสารแนบ