สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีคัดเลือก
180364-1
18 มีนาคม 2564
30 มีนาคม 2564
2564
-
-
0
-
6
2564
สคร.6 ชลบุรี
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
180364-1
-

สคร 6 ชลบุรี ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างนิคมแพร่งขาหยั่ง จันทบุรี จำนวน 4 รายการ

กำหนดขายทอดตลาด 30 มี.ค. 64

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

-