สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
250364-1
25 มีนาคม 2564
-
2564
-
-
0
-
1
2564
สคร.6 ชลบุรี
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
250364-1
-

รายละเอียดตามเอกสารแนบ