สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
140165-1
14 มกราคม 2565
19 มกราคม 2565
2565
-
-
735600
-
18
2565
สคร.6 ชลบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
140165-1
-

สคร.6 ชลบุรี เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 2 กลุ่มรายการ ด้วยวิธี e-bidding : 14 มค 65

ร่วมเสนอแนะและวิจารณ์ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 14 มค -19 มค 2565

ได้ทางช่องทางอีเมลล์ : itodpc.chon@gmail.com

รายละเอียดตามเอกสารแนบ