สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานกำกับและประเมินผลโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยา : 11 พ.ค. 66

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานกำกับและประเมินผลโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยา : 11 พ.ค. 66

ดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ