สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรับสมัครรับย้ายรับโอน ตำแหน่ง นักวิชาการ สาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 3 ตำแหน่ง : 26 พค 66

ประกาศรับสมัครรับย้าย/รับโอน ตำแหน่ง นักวิชาการ สาธารณสข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 
1. ตำแหน่งเลขที่ 4365 กลุ่มโรคติดต่อ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้านคลองลึก จ.สระแก้ว โดยให้ปฏิบัติงานที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

2. ตำแหน่งเลขที่ 1190 กลุ่มโรคติดต่อ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้านคลองลึก จ.สระแก้ว โดยให้ปฏิบัติงานที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้านคลองลึก จ.สระแก้ว 

3.ตำแหน่งเลขที่ 3972  กลุ่มโรคติดต่อ โดยให้ปฏิบัติงานที่หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ ที่ 6.1 อำเภอบางละมุง  (ศูนย์สาธิตบริการพัทยารักษ์)

ดังแนบ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ