สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประสานงาน กำกับ และประเมินผลโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยา : 1 มิย 66

สคร.6 ชลบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประสานงาน กำกับ และประเมินผลโครงการกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยา : 1 มิย 66

ดังแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ