สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

หมอเตือน “ความเชื่อที่มาพร้อมความตาย” ย้ำเหล้าดื่มคลายหนาวไม่ได้

 

หมอเตือน “ความเชื่อที่มาพร้อมความตาย” ย้ำเหล้าดื่มคลายหนาวไม่ได้

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เตือนประชาชนที่มีความเชื่อว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์      จะช่วยคลายหนาวได้เป็นความเชื่อที่ผิด ขอความร่วมมือบุคลากรทางสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข เร่งให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพให้พร้อมรับมือกับอากาศที่หนาวเย็น  ไม่หลงเชื่อว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยคลายหนาวได้ ย้ำวิธีคลายหนาวที่เหมาะสมและปลอดภัยคือ ไม่นอนในที่โล่งแจ้ง ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิดป้องกันอากาศหนาวเย็นในช่วงกลางดึก สวมเสื้อผ้าหลายๆชั้น  สวมถุงเท้า ห่มผ้าห่ม หรือใช้กระเป๋าน้ำร้อน ช่วยเพิ่มความอบอุ่น  นอกจากนี้ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ ๕ หมู่ ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ ๖-๘ แก้ว เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนัง หากเจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์ทันที

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยถึง ความเชื่อของคนบางกลุ่ม ว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะช่วยคลายหนาวได้ซึ่งไม่เป็นความจริง และถือเป็นความเชื่อที่อันตรายและส่งผลให้เสียชีวิตได้ จึงขอเตือนประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ราบสูงเชิงเขา รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มักจะเดินทางค้างแรม             และท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ ซึ่งเสี่ยงต่อภาวะอุณหภูมิที่หนาวเย็นในเวลากลางคืน ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะความเชื่อดังกล่าวเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ แท้ที่จริงแล้วฤทธิ์ของแอลกอฮอล์  จะทำให้ผู้ดื่ม มีความรู้สึกอบอุ่นขึ้นเพียงชั่วครู่ นั่นเป็นผลมาจากการที่หลอดเลือดฝอยใต้ชั้นผิวหนังขยายตัว และเป็นช่องทางระบายความร้อนออกจากร่างกาย สังเกตได้จากผิวหนังแดงเรื่อ แต่ในทางกลับกัน ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะไปขัดขวางกระบวนการสั่นของกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มอุณหภูมิร่างกาย เมื่อหลับสนิทจะไม่สามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายได้ จนกระทั่งเข้าสู่ภาวะอุณหภูมิกายต่ำ หรือไฮโปเทอร์เมีย (hypothermia)  ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะที่สำคัญในร่างกายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ใช้แรงงานที่พักผ่อนไม่เพียงพอ          การป้องกันความหนาวเย็นที่ดีคือการดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆ สวมเสื้อผ้าหนาๆ และเข้านอนในที่ที่ไม่มีลมโกรก  รักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารให้ครบหมู่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด  อย่างไรก็ตามหากประชาชนเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และถ้ามีข้อสงสัย   ถึงอาการของโรคและวิธีปฏิบัติตัว สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๑๔๒๒

“ดื่มน้ำอุ่น สวมเสื้อผ้าหนาๆ นอนในที่บังลม งดดื่มแอลกอฮอล์ ”

ข้อมูลจาก: กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์ ๐-๒๕๙๐-๓๘๕๗

เผยแพร่ :  กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์รับข้อร้องเรียนหมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙

ต่อ ๒๒๔ งานกฎหมาย 

http://odpc7.ddc.moph.go.th/

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ rinjong_201@hotmail.com

 

 


ข่าวสารอื่นๆ