สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ