สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย-รับโอนข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมลีลาวดี 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ