สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น รับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง และนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น รับย้ายรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง และนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่  28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2566 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ