สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

31 พ.ค. 66 วันงดสูบบุหรี่โลก สคร.7 จ.ขอนแก่น เผยเด็กไทยมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น พร้อมร่วมรณรงค์ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”

องค์การอนามัยโลก กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศทั่วโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้กำหนดประเด็นรณรงค์เนื่องวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 คือ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย” เพื่อมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงให้ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน เกิดความตระหนักถึงปัญหาและอันตรายของสารพิษในบุหรี่ไฟฟ้า

เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินเข้มข้นที่เสพติดได้ง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดา กระบวนการเผาไหม้ของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเผาไหม้ที่ใช้ความร้อนสูงกว่าบุหรี่มวน ทำให้เกิดการเผาไหม้ของโลหะหนักที่ผสมในสารแต่งกลิ่นสีก่อให้เกิดมะเร็ง และเกิดละอองไออนุภาคขนาดเล็กเข้าสู่ปอด(PM 2.5) เนื่องจากละอองไอของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีอันตรายหลายชนิด ได้แก่ นิโคติน โพรพิลีน ไกลคอล สารแต่งกลิ่น สารก่อมะเร็ง โลหะหนัก เช่น อะลูมิเนียม ตะกั่ว ปรอท สังกะสี คาร์บอนิล อิพอกไซด์ โพลิไซคลิกอะโรมาติกไฮดรอกซีคาร์บอน(PAHs) รวมถึงยาฆ่าแมลงและสารเคมีอื่นๆ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ล้วนเป็นอันตรายต่อร่างกาย รวมทั้งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง ทั้งคนสูบและคนรอบข้างที่ได้รับควันหรือละอองไอสีขาวจากบุหรี่ไฟฟ้า

ในประเทศไทย มีจำนวนผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2564 พบว่ามีคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 78,742 คน เป็นเพศชาย 71,486 คน เพศหญิง 7,256 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้มีอายุระหว่าง 15-24 ปี 24,050 คน และจากผลการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและองค์การอนามัยโลก พบว่า เยาวชนไทยมีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กนักเรียนไทย (อายุ 13-15 ปี) เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 3.3 ในปี 2558 เป็น ร้อยละ 8.1 ในปี 2564

นายแพทย์สมาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 ขอเน้นย้ำไปยังประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ว่าบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเสพติดสารนิโคตินเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่ทั่วไป รวมทั้งมีสารเคมีอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งต่อคนสูบและคนรอบข้างที่ได้รับควันจากบุหรี่ไฟฟ้า อย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาชวนเชื่อของบุหรี่ไฟฟ้า หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค 0-2590-3850 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

***************************************************
ข้อมูล : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค
และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ข่าว : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566


ข่าวสารอื่นๆ