สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคทั่วไป และการให้บริการอัลตราซาวด์ เพื่อค้นหาคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มเสี่ยง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ