สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

หมอเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากประทัด

 
หมอเตือนอันตรายจากประทัด/ดอกไม้ไฟบาดเจ็บรุนแรงถึงพิการ
 
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษา-ลอยกระทง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและพิการจากการเล่นประทัดดอกไม้ไฟ จากสถานการณ์ที่ผ่านมา พบเด็กและเยาวชนเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นประทัดดอกไม้ไฟ ด้วยความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และขาดการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ปกครอง ทำให้จำนวนผู้บาดเจ็บในกลุ่มอายุระหว่าง 10-14 ปีในช่วงเทศกาลดังกล่าวสูงขึ้น
นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าจากรายงานการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษา จนถึงเทศกาลลอยกระทง พบอัตราการบาดเจ็บ-พิการ จากสาเหตุการเล่นประทัดดอกไม้ไฟเพิ่มสูงขึ้น และพบว่าร้อยละ 40 ของผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จึงขอเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ห้ามมิให้นำประทัดไปดัดแปลงให้มีแรงระเบิดหรือแรงอัดหรือถอดชนวนนำมามัดรวมกัน แล้วนำไปจุดในภาชนะแก้ว โลหะ ท่อเหล็ก กล่องพลาสติกเพราะเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นจะมีแรงทำลายสูงมากจนสามารถทำลายกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในได้ นอกจากนี้สะเก็ดไฟและเศษภาชนะที่ได้รับแรงระเบิดจะแตกกระจาย ทำอันตรายส่งผลให้ได้รับการบาดเจ็บถึงขั้นพิการและเสียชีวิตได้
นายแพทย์ธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองควรต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทางที่ดีคือห้ามมิให้เล่นประทัดหรือดอกไม้ไฟที่มีเสียงดัง  ไม่ให้เล่นใกล้แนวสายไฟ อาคารบ้านเรือน สถานบริการน้ำมัน ควรจุดในที่โล่งแจ้ง ไม่มีวัสดุติดไฟง่าย ห้ามจุดบริเวณที่ลมพัดแรงอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันเพลิงไหม้ หลังจากจุดพลุดอกไม้ไฟแล้วห้ามโยนใส่กลุ่มคน สัตว์ และยานพาหนะที่กำลังวิ่ง และควรปฏิบัติดังนี้ ๑.)ต้องอ่านคำแนะนำ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งการจุดชนวนต้องจุดให้ห่างจากตัวประมาณ ๑ ช่วงแขน ๒.)จุดในบริเวณที่โล่งแจ้งเพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดวัสดุหรือเชื้อเพลิง   ๓.)ควรสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้าย ไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์เพราะอาจจะติดไฟง่าย ๔.)เตรียมภาชนะที่บรรจุน้ำไว้ใกล้กับบริเวณที่เล่น เผื่อไว้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และ ๕.)ห้ามประกอบหรือดัดแปลงประทัด ดอกไม้ไฟ และพลุ ไว้เล่นเองโดยเด็ดขาด สำหรับผู้ที่ลักลอบขายโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หากประชาชนพบเห็นการลักลอบขายสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่หมายเลข ๑๙๑ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร ๑๔๒๒
“ประทัด ดอกไม้ไฟเล่นไม่รู้เท่าทัน อันตรายเกินคาด”
 
ที่มา : กรมควบคุมโรค / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ศูนย์รับข้อร้องเรียนสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น
หมายเลข ๐๔๓-๒๒๒๘๑๘-๙ ต่อ ๒๒๔
http://odpc7.ddc.moph.go.th
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ rinjong_201@hotmail.com
 
 

ข่าวสารอื่นๆ