สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
64037515829
23 เมษายน 2564
-
2564
-
-
982300
-
1
2564
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจทางห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลด้านวัณโรคและโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

-