สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
-
5 มกราคม 2565
-
2565
5 มกราคม 2565
12 มกราคม 2565
4254800
-
41
2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 591หมู่ 12 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-