สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
13 ธันวาคม 2565
20 ธันวาคม 2565
2566
-
-
718
-
21
2565
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

-