สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
23 มกราคม 2566
-
2566
-
-
70071
-
12
2566
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.อุดรธานี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง เป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1

-