สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
2/2567
18 มิถุนายน 2567
25 มิถุนายน 2567
2567
18 มิถุนายน 2567
25 มิถุนายน 2567
2
-
20
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี
เงินบำรุง
เช่า
-
-
-
-