สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

มีอาการเหล่านี้ ให้รีบพบแพทย์ทันที เพราะคุณอาจเป็น "ไข้เลือดออก"

มีอาการเหล่านี้ ให้รีบพบแพทย์ทันที เพราะคุณอาจเป็น "ไข้เลือดออก"

#ไข้เลือดออก
#สคร8อุดรธานี
#กรมควบคุมโรค

วารสารออนไลน์อื่นๆ