สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สคร.8 อุดรธานี ต้อนรับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ติดตามการฝึกงานของนักศึกษาฝึกสหกิจ ณ ห้องประชุมนครธานี สคร. 8 อุดรธานี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มระบาดวิทยา สคร.8 นำโดย นายกฤษณะ สุกาวงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากร กลุ่มระบาดวิทยา สคร.8 อุดรธานี ต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา และนวัตกรรม R2R เรื่องการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบเกณฑ์ DCIR ด้วย SAT ROBOT สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากคณะอาจารย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการฝึกงานในครั้งถัดไป


ข่าวสารอื่นๆ