สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลการคัดกรองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ปี 2563 (Development of Point of Entry screening system in Health region The Office of Disease Prevention and Control 8th Udon Thani , 2020.)

             ผลงานวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาระบบข้อมูลการคัดกรองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 8  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ปี 2563 (Development of Point of Entry screening system in Health region The Office of Disease Prevention and Control 8th Udon Thani , 2020.) " โดย นายณัฐพันธ์  สิงหาพรหม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ