สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 297 รายการ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานในสังกัด  ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมจำนวน 297 รายการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ