สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR (Stop TB and AIDS through RRTTPR year 2024-26 : STAR 2024-26) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR (Stop TB and AIDS through RRTTPR year 2024-26 : STAR 2024-26) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ