สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ศตม. 8.2 เลย ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 11/2567

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 112567 เพื่อนำบริการความรู้ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก เสริมสร้างศักยภาพป้องกันโรคแก่ประชาชนได้สนับสนุนทรายทีมีฟอส ยาทากันยุง และสื่อความรู้ให้แก่ประชาชน มีประชาชนเข้าร่วมรับบริการ จำนวน 34 คน ณ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ


ข่าวสารอื่นๆ