สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ 1448 งานการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ