สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศสคร.9 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1519 กลุ่มโรคติดต่อ (ปฏิบัติงานประจำที่ งานควบคุมโรคเขตเมือง)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ