สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อรับย้าย หรือรับโอนให้มาดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1519 กลุ่มโรคติดต่อ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ