สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศรับสมัครรับโอน-ย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ