สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 5 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ