สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การรับรองมาตรฐานการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนบริการดูแลรักษา ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ