สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image

13 มิถุนายน 2567 ศตม.9.2 บุรีรัมย์ ดำเนินการค้นหาผุ้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ เพื่อกำจัดแหล่งแพร่เชื้อ (RACD)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ