สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการด้านแผนงานและติดตามประเมินผล (Programmatic and M&E Coordinator) โครงการยุติวัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Tuberculosis Elimination Among Migrants: TEAM)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ