สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
10
6 กุมภาพันธ์ 2566
-
2566
-
-
14000
-
1
2566
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
26/2566
6 กุมภาพันธ์ 2566
-
-