สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอน นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับย้ายหรือรับโอน  นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ

รายละเอียด

หนังสือขอย้ายหรือขอโอน


ข่าวสารอื่นๆ