สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

สรป. ประกาศต่อต้านการทุจริตเเละการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. สพ.ญ.ดร.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศนำเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริต เเละแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นเเละโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโปร่งใส ไม่ทุจริต การเงินเเละการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ ไม่คดโกง ตรวจสอบได้ เเละปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่กล้าหาญต่อการทำสิ่งที่ถูกต้อง ณ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 11 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค

ข่าวโดย กลุ่มบริหารทั่วไป/กลุ่มนวัตกรรมฯ สรป.


ข่าวสารอื่นๆ