สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 3/2567 โดยมีการสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้นในนามคณะกรรมการสวัสดิการกรมควบคุมโรคที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์) ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 1 อาคาร 2 กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ