สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ. 2566

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

โดยสามารถ แสดงความเห็นได้ตั้งแต่ enlightenedวันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566mail

ได้ที่ลิงก์/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง

#ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice

heartQR Code แบบสำรวจฯ

yes Link : เอกสารแบบสำรวจฯ