กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ประกวดคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 1.30 นาที ชิงรางวัลเงินสดรวมกว่า 55,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ขอเชิญชวนท่านที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นกลุ่มนักเรียน หรือนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป

ที่มีความสนใจส่งผลงานทำหนังสั้น/viral clip

ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที ชิงรางวัลเงินสดรวมกว่า 55,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

รายละเอียด กติกา และสมัครเข้าร่วมกันได้ที่ 

https://drive.google.com/open?id=1XeXsmIAwSW-dR1s-jZvB5pBKCCQUhMRK

 


ข่าวสารอื่นๆ