กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ งบสสสฯ ครั้งที่ 1/2564

      ตามประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ  กรมควบคุมโรค ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2564 

      ทั้งนี้ ได้กำหนดให้วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการทดสอบโดยวิธีการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ผ่านระบบ Webex Meeting โดยกำหนดการเข้าสอบสัมภาษณ์ 2 รอบ ดังนี้

               1. ผู้มีสิทธิ์สอบตามรายชื่อแต่ละตำแหน่ง เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.

               2. ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 เวลา 13.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อคลิก

*** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพิ่มเติม คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ